Dobra psychoterapia polega na tym, że terapeuta staje się niepotrzebny najszybciej, jak to tylko możliwe.  

Zadaniem terapeuty jest wyzwolenie leczniczych sił, które drzemią w każdym człowieku.

Moją rolą nie jest zmienianie Twojego życia, ale podążanie za tym co przynosisz ze sobą i czego oczekujesz.

Towarzyszę Ci w poszukiwaniu rozwiązania problemu, lepszego samopoczucia, poprawy jakości Twojego życia.

Konsultacja – jedno spotkanie mające na celu zorientowanie się w problemach oraz zaproponowanie najkorzystniejszej dla Ciebie formy pomocy.

Psychoterapia indywidualna – pierwsze dwa, trzy spotkania służą określeniu problemu oraz celu terapii. Następne poświęcone są już pracy nad konkretnymi problemami (psychoterapia krótkoterminowa obejmująca kilkanaście sesji) lub zmianie funkcjonowania i głębszemu poznawaniu siebie (psychoterapia długoterminowa trwająca rok lub dłużej). Sesje odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu i trwają 50 minut.

Psychoterapia małżeńska (pary) – pomaga udoskonalić komunikację i wzajemne rozumienie się partnerów, urealnić wzajemne oczekiwania i wyobrażenia. Psychoterapeuta dba o emocjonalne bezpieczeństwo obu stron i zachowuje pozycję neutralną. Aby to było możliwe niezbędna jest obecność na sesjach obojga małżonków (partnerów). Sesje odbywają się zazwyczaj raz na dwa tygodnie i trwają 80 minut.

Psychoterapia rodzin – polega na jednoczesnej pracy z osobami tworzącymi rodzinę lub jej część. Sygnałem, że pomocy potrzebuje cały system rodzinny są zazwyczaj problemy wychowawcze, kłopoty w szkole, różne objawy psychosomatyczne lub trudności w budowaniu satysfakcjonujących związków.

„Pacjentem” nie jest jedna osoba, jak to ma miejsce w psychoterapii indywidualne, ale rodzina jako całość. Członkowie rodziny zapraszani są na cykl spotkań, w trakcie których – razem z terapeutą lub terapeutami – próbują lepiej zrozumieć genezę trudności.

Praca z rodziną polega na poszukiwaniu przyczyn kłopotów i sposobów ich rozwiązywania. Wychodzę z założenia, że członkowie rodziny robią wszystko, co potrafią najlepiej, by ona dobrze funkcjonowała i dawała oparcie. Fakt, że rodzina zgłasza się po pomoc odbieram jako dowód siły i odwagi jej członków oraz silnej więzi między nimi. Wspieram rodziny w procesie stawania się grupą bliskich sobie osób, które potrafią dawać sobie miłość, troskę, czułość i wsparcie.

Podczas terapii korzystam z różnych podejść psychoterapeutycznych, m.in. hellingerowskiego, ericksonowskiego, psychodynamicznego i behawioralno-poznawczego.

W swojej pracy kieruję się kodeksem etycznym Polskiego Toarzystwa Psychologicznego oraz Polskiej Federacji Psychoterapii.